Chính sách

Chính sách bán hàng The Minato Residence mới nhất cần biết 

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG ( Tòa CT1 )

Hỗ trợ Khách Hàng cho thuê: 𝐂𝐀𝐌 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐂𝐇𝐎 𝐓𝐇𝐔𝐄̂ 𝐋𝐄̂𝐍 Đ𝐄̂́𝐍 𝟓𝟒 𝐭𝐫iệu/𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠.

Sau cam kết, hỗ trợ khách thuê thực tế là chuyên gia Nhật với cùng mức giá như cam kết. Giá thuê chỉ có tại Minato mới có thể làm được như vậy.

𝐂𝐚̆𝐧 𝟏𝐏𝐍 𝐜𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝟐𝟒 𝐭𝐫đ/𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠
𝐂𝐚̆𝐧 𝟐𝐏𝐍 𝐜𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝟒𝟒 𝐭𝐫đ/𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠
𝐂𝐚̆𝐧 𝟑𝐏𝐍 𝐜𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝟓𝟒 𝐭𝐫đ/𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠

Dự kiến Giá bán chỉ từ 49-59tr/m2.

Các phương án khách hàng có thể lựa chọn.

PHƯƠNG ÁN 1. Không vay

Đang nhận đặt chỗ thiện chí

PHƯƠNG ÁN 2. Vay Vốn 1

Đang nhận đặt chỗ thiện chí

PHƯƠNG ÁN 3. Vay Vốn 2

Đang nhận đặt chỗ thiện chí

Hiện tòa CT1 đang chạy chương trình nhận chỗ thiện chí, dự kiến đầu tháng 7 sẽ có giá chính thức.