Mặt Bằng Sàn

mặt bằng sàn chung cư minato

Các tầng khác sẽ như tầng 6